Còd DPM sganair còd-barra gnìomhachais

Barcode scanner